baner.png
Hotele na lokalne edycje konferencji

W dniu 28.11.2012 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja pt. ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”. Uczestnikami konferencji było prawie 300 ważnych przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK z całej Polski.

Gościem honorowym był Pan Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił krótkie przemówienie, podkreślając jak istotną zmianą dla bezpieczeństwa kraju będzie uruchomienie systemu ISOK. Byli m.in. Pani Jadwiga Rotnicka i Pan Jan Michalski, przedstawiciele Senatu RP; Pan Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Stanu w MAiC oraz Pani Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Gen. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Pan Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzedu Geodezji i Kartografii; Pani Małgorzata Skucha i Pan Władysław Jan Majka, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Pan Lesław Skrzypczyk, Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego i Dyrektor Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz prof. Marek Gromiec, Stały Doradca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; naukowcy i eksperci reprezentujący liczne placówki badawcze, przedstawiciele władz samorządowych, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, reprezentanci KZGW, IMGW, GUGiK oraz media.

Przed rozpoczęciem konferencji odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego Pan Janusz Wiśniewski, p.o. Prezesa KZGW zaprezentował licznie zgromadzonym dziennikarzom postępy w budowie systemu ISOK i opowiedział o kolejnych etapach zaplanowanych prac w projekcie ISOK.

W wystąpieniu końcowym, Pan Prezes Janusz Wiśniewski (KZGW) podsumował wyniki konferencji
oraz przedstawił wnioski, które będą pomocne w dalszych pracach nad systemem ISOK.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, prasowymi oraz obejrzenia zdjeć z konferencji umieszczonymi w zakładce „Materiały”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Joanna Marzec
Rzecznik Prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
e-mail: Joanna.Marzec@kzgw.gov.pl
nr tel. 22 37 20 212
fax 22 37 20 290